Menu Đóng

Bộ phận hỗ trợ

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI:

Tất cả các đại lý, các bạn CTV luôn sẵn sàng hỗ trợ cho khách hàng.

Lưu ý: Quý khách hàng nên thanh toán thông qua tài khoản của hệ thống XEMVE tại -> “Thanh toán chuyển khoản” để khi xảy ra sự cố hệ thống XEMVE sẵn sàng hoàn tiền 100% cho quý khách hàng.

TỔNG ĐÀI

(02586).56.56.56
– Hotline 24/7: 0981.010.111
– Email: vemaybay@xemve.com
– Zalo hỗ trợ CTV: 0981.010.111
– Than phiền báo lỗi : 0828.111.111

TRỤ SỞ CHÍNH

Tầng 3, Tòa Nhà De Train
103 Thái Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa

* ĐỘI NGŨ CỘNG TÁC VIÊN HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG:

Khánh Hòa

– Mr Dương: 0981.010.111
– Email: booking@xeve.com
– Chi tiết: xemve.com
– Mã số: 111119

Đà Nẵng

ĐC: Tầng 2, Tòa nhà The Offish
586 Nguyễn Hữu Thọ, Q.Hải Châu, Đà Nẵng
– Điện thoại: 0858.143.143

Hồ Chí Minh

– Mr Liêm: 0923.621.551
– Email: huynhliem@xemve.com
– Chi tiết: xeve.com/huynh-liem
– Mã số: 1912191

Hải Dương

– Ms Nhung: 0983.042.838
– Email: lenhung@xemve.com
– Chi tiết: xeve.com/le-nhung
– Mã số: 311219

Thái Bình

– Mr Hai: 0818.110.100
– Email: lehai@xemve.com
– Chi tiết: xeve.com/thai-binh
– Mã số: 121219

 

Hà Tĩnh

– Ms Hồng Nhung: 0776.294.840
– Email: hongnhung@xemve.com
– Chi tiết: xeve.com/hong-nhung
– Mã số: 061320

TỔNG ĐÀI
(02586).56.56.56
– Hotline 24/7: 0981.010.111
– Email: vemaybay@xemve.com
– Zalo hỗ trợ CTV: 0981.010.111
– Than phiền báo lỗi : 0828.111.111

TRỤ SỞ CHÍNH
Tầng 3, Tòa Nhà De Train
103 Thái Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa

* ĐỘI NGŨ CỘNG TÁC VIÊN HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG:

Khánh Hòa
– Mr Dương: 0981.010.111
– Email: booking@xeve.com
– Chi tiết: xemve.com
– Mã số: 111119

Đà Nẵng
ĐC: Tầng 2, Tòa nhà The Offish
586 Nguyễn Hữu Thọ, Q.Hải Châu, Đà Nẵng
– Điện thoại: 0858.143.143

Hồ Chí Minh
– Mr Liêm: 0923.621.551
– Email: huynhliem@xemve.com
– Chi tiết: xeve.com/huynh-liem
– Mã số: 1912191

Hải Dương
– Ms Nhung: 0983.042.838
– Email: lenhung@xemve.com
– Chi tiết: xeve.com/le-nhung
– Mã số: 311219

Thái Bình
– Mr Hai: 0818.110.100
– Email: lehai@xemve.com
– Chi tiết: xeve.com/thai-binh
– Mã số: 121219

Hà Tĩnh
– Ms Hồng Nhung: 0776.294.840
– Email: hongnhung@xemve.com
– Chi tiết: xeve.com/hong-nhung
– Mã số: 061320