Menu Đóng

Giữ lại 10% lợi nhuận của hệ thống xemve.com

THÔNG BÁO NỘI BỘ

1. NGƯỜI GỬI: BAN ĐIỀU HÀNH

2. NGƯỜI NHẬN & THỰC HIỆN:
– Các đại lý của xemve.com
– Các đơn vị liên kết với xemve.com
– Các bạn cộng tác viên đang làm việc với xemve.com

3. NỘI DUNG:
– Từ ngày 11/11/19 hệ thống xemve.com đi vào hoạt động và áp dụng chính sách: Toàn bộ lợi nhuận hệ thống được chia đều cho tất cả các đại lý, đơn vị liên kết cùng các bạn cộng tác viên của hệ thống xeve.com. Tuy nhiên từ ngày 1/1/2020 hệ thống sẽ giữ lại 10% lợi nhuận để lưu lại. Số tiền này dùng các mực đích như:
+ Thưởng hàng tuần + hàng tháng.
+ Thưởng cuối năm cho các bạn sale giỏi.
+ Cấp học bổng tài năng trẻ, học sinh nghèo vượt khó + các hoàn cảnh khó khăn.
+ Đầu tư ngược trở lại các starup khởi nghiệp của các bạn trẻ, các bạn cộng tác viên hệ thống xeve.com

– Là CEO của hệ thống tôi buộc đưa ra chính sách điều hành và phát triển phù hợp thời điểm hiện tại. Tuy nhiên tôi luôn cam kết lấy lợi ích cộng đồng, lợi ích của các đại lý, các cộng tác viên của hệ thống làm giá trị cốt lõi để phát triển hệ thống ngày càng lớn mạnh.

Mọi ý kiến phải hồi hoặc thắc mắc vui lòng lên hệ:
Mr Dương: 0828.111.111 Email: hotro@xemve.com
Trân trọng cám ơn!